กิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมการออกกำลังกาย หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นส่วนทำงานมากกว่าปกติ

การเริ่มต้นออกกำลังกาย กิจกรรมง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกคน

- ใช้การเดินหรือขี่จักรยานเมื่อไปที่ไม่ไกล

- หยุดใช้รถหนึ่งวันแล้วใช้การเดินไปทำงานสำหรับผู้ที่บ้านและที่ทำงานไม่ไกล

- ใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อน

- ขี่จักรยานรอบหมู่บ้าน

- ทำงานบ้าน เช่นทำสวน ล้างรถ ถูบ้าน

 

กิจกรรมนันทนาการ : กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น  เต้นรำ,ท่องเที่ยว,ปีนเขา ฯลฯ

 

ความสำคัญ

1.เพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ : ผิวจะดูดีขึ้น ขนาดร่างกายจะสมส่วน เส้นผมจะแข็งแรงกว่าเดิม ดวงตาจะแจ่มใสขึ้น เป็นผลของการไหลเวียนโลหิตที่ดี ,กล้ามเนื้อเเข็งแรงขึ้น จิตใจร่าเริง ผ่องใส ลดปัญหาการเกิดโรคและฟ้นฟูสภาพผู้ป่วย

2.ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมและชุมชม : เนื่องจากปัจจุบันคนเราสนใจแต่ภารกิจของตัวเองจนลืมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรมออกกำลังกายนั้นจะช่วยสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน เช่น การเต้นแอโรบิค ,การจัดงานกีฬาประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

3.ป้องกันการเกิดอาชญากรรม : เพราะวัยรุ่นที่เป็นวัยเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรม ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมดีๆ

 

มารยาทที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.สุภาพและเคารพผู้อาวุโสกว่า

2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

3.รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ สถานที่ หรือสิ่งที่นำมาใช้

4.รู้จักกาลเทศะ

5.ให้ความร่วมมือต่อกลุ่ม

 

บทบาท

ผู้นำ

1.ศึกษารูปแบบที่จะมาทำกิจกรรมอย่างละเอียดและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้

2.รู้จักเลือกกิจกรรมสำหรับกลุ่มคนได้อย่างเหมาะสม

3.คอยกระตุ้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมมือ

4.มีความรู้พื้นฐานเรื่องการปฐมพยาบาล

5.เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมทุกครั้ง

6.ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ร่วมกิจกรรม

7.ดูแลสุขภาพของตนเองให้เเข็งแรง

 

ผู้ร่วมกิจกรรม

1.ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกา,ตามคำแนะนำของผู้นำ

2.สำรวจร่างกายให้พร้อม

3.ให้ความสำคัญต่อการทำงานกลุ่ม

4.ไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัย

5.แจ้งผู้นำทันทีหากได้รับอุบัติเหตุระหว่างทำกิจกรรม

6.มีมารยาท

แหล่งอ้างอิง

ดร.สมหมาย แตงสกุลและดร.ธาดา วิมลวัตรเวที.  สุขศึกษาและพลศึกษาม.6. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช. 

http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/exercise/index.htm

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (202.29.179.106|202.29.179.106) on 2014-08-29 07:27